Hệ thống hỗ trợ của Viện MBA với chương trình DBA UWTSD

Nhằm hỗ trợ học viên học chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của University of Wales Trinity Saint David, Viện MBA triển khai hệ thống hỗ trợ học thuật và nghiên cứu với các dịch vụ:

A. Tư vấn thông tin chương trình:

 • Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ đào tạo, Viện MBA có cơ hội nắm rõ thông tin về các chương trình kiểm định quốc tế nhằm cung cấp thông tin trung thực và khách quan nhất cho học viên.
 • Là đại diện của nhiều trường đại học kiểm định trên thế giới, Viện MBA mang lại sự lựa chọn phù hợp nhất cho học viên với các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trong đó có UWTSD.

B. Chuẩn bị hồ sơ nhập học:

 • Viện MBA giúp học viên đơn giản hóa quá trình làm thủ tục hồ sơ nhập học thông qua sự phối hợp chặt chẽ với trường, các hoạt động dịch thuật, công chứng cũng như bảo lãnh tính trung thực trong khai báo hồ sơ của học viên.

C. Hỗ trợ khi học tập tại nước ngoài:

Bố trí trợ lý đồng hành nhằm giải quyết các khó khăn của du học sinh

 • Viện MBA phối hợp với đối tác tại Malaysia sắp xếp khách sạn, hướng dẫn viên trong thời gian học tập tại Malaysia. 

Bố trí trợ giảng trên lớp tại Malaysia để giải đáp nhanh thắc mắc khi có yêu cầu.

 • Trợ giảng sẽ đồng hành học tập cùng học viên để nắm bắt các yêu cầu học thuật của UWTSD, đồng thời giải đáp nhanh các thắc mắc của học viên vào giờ giải lao hoặc sau buổi học.
 • Trợ giảng sắp xếp việc làm việc nhóm hoặc chuẩn bị bài học trước khi đến lớp vào ngày hôm sau tại Malaysia. 

Kết nối học viên và các hoạt động ngoại khóa.

 • Kết nối học viên và tham quan doanh nghiệp là hoạt động đặc biệt của Viện MBA phối hợp với đối tác triển khai tại nước ngoài. Thông qua hoạt động kết nối và tham quan doanh nghiệp, học viên có cơ hội tiếp cận mô hình kinh doanh tiên tiến của thế giới, kết nối đối tác, đại lý cũng như xây dựng mạng lưới kinh doanh hiệu quả.

D. Hỗ trợ trong nước sau khi học tập trung tại nước ngoài:

Hướng dẫn làm bài với Marking Guide trên TakeDegree:

 • Giảng viên trợ giảng cũng là người sẽ hướng dẫn và định hướng làm bài cho học viên để tránh lạc đề trong làm bài cũng như tiết kiệm công sức và thời gian.
 • Mỗi môn học, mỗi câu hỏi, Viện MBA phối hợp với Westminster Campus hình thành các "Marking Guide" (dàn ý phát triển bài làm) và học viên được hướng dẫn phát triển bài làm trên Marking Guide.
 • Marking guide giúp học viên phát triển đủ ý nhưng vẫn tạo điều kiện và không gian để học viên trình bày quan điểm cá nhân, năng lực ứng dụng nhằm phát triển tư duy phản biện, khả năng áp dụng...

Hỗ trợ tiếng Anh với tiếng Anh tự học TIAN:

 • Học viên được cấp tài khoản để tự học tiếng Anh trên TIAN.vn
 • Hướng dẫn cách viết theo phong cách APA và tiếng Anh học thuật trong quá trình tiến hành nghiên cứu.

E. Hỗ trợ nghiên cứu với giảng viên hướng dẫn và hệ thống NghienCuu.net:

 • Đối với chương trình MBA và DBA của University of Wales Trinity Saint David, Viện MBA tổ chức bố trí giảng viên hướng dẫn và cung cấp quy trình và kiến thức nghiên cứu trên hệ thống hỗ trợ nghiên cứu trực tuyến NghienCuu.net.
 • Học viên không chỉ được bổ sung các năng lực nghiên cứu nhằm hình thành kết quả nghiên cứu đạt yêu cầu Anh Quốc của UWTSD mà còn có khả năng điều hành các hoạt động nghiên cứu tại địa phương sau khi tốt nghiệp.

F. Hỗ trợ sau khi tốt nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp, một số học viên cần chứng minh tính hợp pháp của bằng cấp, của chương trình đào tạo cũng như quá trình học tập chính quy tại trường, Viện MBA phối hợp với trường để cung cấp những hồ sơ pháp lý cũng như minh chứng quá trình đào tạo.