Kiểm định và giấy phép chương trình DBA UWTSD

Kiểm định chính thức của Anh Quốc QAA

  • Xem thông tin kiểm định của University of Wales Trinity Saint David trên trang Web chính thức của QAA TẠI ĐÂY
  • Download báo cáo chất lượng cuả University of Wales Trinity Saint David TẠI ĐÂY

 

MOHE and MQA

WIC Campus được cấp phép bởi Bộ Giáo dục Malaysia (Ministry of Higher Education Malaysia) và tất cả các chương trình của WIC tại Malaysia đều được kiểm định bởi MQA.

Là một thành viên của London School of Commerce (LSC), bên cạnh việc tuân thủ tuyệt đối quy trình và chất lượng của Anh Quốc và University of Wales Trinity Saint Davids (UWTSD), việc được cấp phép và kiểm định bởi MQA giúp chất lượng của chương trình triển khai tại WIC đồng nhất và được công nhận như tổ chức tại Anh.

Giấy phép tổ chức Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) tại Malaysia cho chương trình của University of Wales Trinity Saint David (UWTSD):

 

Xác nhận của MQA (cục khảo thí Malaysia) về chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) cho University of Wales Trinity Saint David được tổ chức tại Malaysia