Visa du học toàn thời gian cho DBA UWTSD

Là chương trình chính quy của Đại học Công lập Wales Trinity Saint David (UWTSD) của Vương Quốc Anh, đồng thời lại được chính phủ Malaysia cấp phép và công nhận tại Malaysia, nên chương trình DBA của UWTSD được chính phủ Malaysia hỗ trợ cấp Visa du học toàn thời gian. 

Việc có được visa du học toàn thời gian từ 3 đến 5 năm tại Malaysia giúp chương trình của Wales hưởng toàn bộ chế độ như chương trình chính quy của Malaysia, được công nhận toàn phần tại Malaysia. Đây là sự khác biệt rất lớn giữa DBA của UWTSD với các chương trình nước ngoài tổ chức tại Malaysia.

A. Giấy phép của chính phủ Malaysia cho chương trình DBA UWTSD. 

 

2. Kiểm định chính thức của MQA với chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) của Đại học Công lập Wales Trinity Saint David Vương Quốc Anh

3. Quy trình làm Visa du học và các lưu ý khi học tại Malaysia chương trình của UWTSD: